Anunt din partea Secretarului General al EAU

Acknowledgement The EAU23 General Assembly agreed to accept the proposed adjustments to themembership fees which will enable the association to continue to fulfill its purpose.Reason...
AcasăARUCONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR ASOCIATIEI ROMANE DE UROLOGIE

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR ASOCIATIEI ROMANE DE UROLOGIE

În atenția: membrilor activi (titulari) ai ARU

Consiliul Director al ARU vă aduce la cunoștință, în temeiul art. 14 din Statutul ARU,

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A

MEMBRILOR ASOCIAȚIEI ROMÂNE DE UROLOGIE

  1. Data, ora și locația Adunării Generale a membrilor ARU:

Ședința Adunării Generale va avea loc în data de 25 mai 2023ora 18:50, în sala mare a Centrului de Conferințe din Poiana Brașov, Str. Valea Dragă nr. 2A, Județul Brașov. 

Adunarea Generală este organizată cu prilejul celui de-al XXXIX-LEA CONGRES NAȚIONAL DE UROLOGIE ROMURO 2023, iar prezența dumneavoastră la ședința Adunării Generale este imperios necesară pentru asigurarea cvorumului necesar pentru ținerea ședinței în mod legal și pentru exprimarea votului cu privire la punctele de pe ordinea de zi.

  • Ordinea de zi:
  • Constatarea încetării calității de membru pentru anumite persoane;
  • Exprimarea votului în legătură cu acordarea calității de membru activ în asociație persoanelor care au formulat cereri în acest sens;
  • Aprobarea execuției bugetare și bilanțului contabil pentru anul 2022 – 2023;
  • Aprobarea bugetului pentru exercițiul financiar 2023 – 2024 și a planului de activități pentru perioada 2023 – 2024
  • Ajustarea cotizației de membru ARU
  • Diverse

București, 20.04.2023

Cu stimă,

Consiliul Director al A.R.U. 

prin Președinte Acad.Prof. Dr. Sinescu Ioanel