CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI ROMÂNE DE UROLOGIE

0
166

În atenția: membrilor activi (titulari) ai ARU
Consiliul Director al ARU vă aduce la cunoștință, în temeiul art. 14 din Statutul ARU,
CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI ROMÂNE DE UROLOGIE
Data, ora și locația Adunării Generale a membrilor ARU:
Ședința Adunării Generale va avea loc în data de 30 mai 2024, ora 17:30, în sala mare a
Centrului de Conferințe din Poiana Brașov, Str. Valea Dragă nr. 2A, Județul Brașov. 
Adunarea Generală este organizată cu prilejul celui de-al XL-LEA CONGRES NAȚIONAL DE
UROLOGIE ROMURO 2024, iar prezența dumneavoastră la ședința Adunării Generale este
imperios necesară pentru asigurarea cvorumului necesar pentru ținerea ședinței în mod legal și
pentru exprimarea votului cu privire la punctele de pe ordinea de zi.

  • Ordinea de zi:
  • Constatarea încetării calității de membru pentru anumite persoane;
  • Exprimarea votului în legătură cu acordarea calității de membru activ în asociație persoanelor care au
    formulat cereri în acest sens;
  • Aprobarea execuției bugetare și bilanțului contabil pentru anul 2023 – 2024;
  • Aprobarea bugetului pentru exercițiul financiar 2024 – 2025 și a planului de activități pentru perioada 2024 –
    2025
  • Diverse

București, 19.04.2024

Cu stimă,
Consiliul Director al A.R.U. 
prin Președinte Acad.Prof. Dr. Sinescu Ioanel