Anunt din partea Secretarului General al EAU

Acknowledgement The EAU23 General Assembly agreed to accept the proposed adjustments to themembership fees which will enable the association to continue to fulfill its purpose.Reason...
AcasăARUCONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR ASOCIATIEI ROMANE DE UROLOGIE

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR ASOCIATIEI ROMANE DE UROLOGIE

În atenția: membrilor activi (titulari) ai ARU

Consiliul Director al ARU vă aduce la cunoștință, în temeiul art. 14 din Statutul ARU,

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A

MEMBRILOR ASOCIAȚIEI ROMÂNE DE UROLOGIE

  1. Data, ora și locația Adunării Generale a membrilor ARU:

Ședința Adunării Generale va avea loc în data de 26 mai 2022, ora 16:00, în sala Crowne Ballroom a Hotelului Crowne Plaza din București, Bdul. Poligrafiei nr. 1, Sector 1.  

Adunarea Generală este organizată cu prilejul celui de-al XXXVIII-LEA CONGRES NAȚIONAL DE UROLOGIE ROMURO 2022, iarprezența dumneavoastră la ședința Adunării Generale este imperios necesară pentru asigurarea cvorumului necesar pentru ținerea ședinței în mod valabil și pentru exprimarea votului cu privire la punctele de pe ordinea de zi.

  • Ordinea de zi:
  1. Exprimarea votului în legătură cu modificări ale Statutului ARU;
  2. Alegerea noului Consiliu Director;
  3. Alegerea noii Comisii de Cenzori;
  4. Actualizarea componenței membrilor activi ai ARU, respectiv:
  5. Constatarea încetării calității de membru pentru anumite persoane;
  6. Exprimarea votului în legătură cu acordarea calității de membru activ în asociație persoanelor care au formulat cereri în acest sens;
  7. Aprobarea execuției bugetare și bilanțului contabil pentru anul 2021;
  8. Aprobarea bugetului pentru exercițiul financiar 2022 – 2023 și a planului de activități pentru perioada 2022 – 2023.

București, 20.04.2022

Cu stimă,

Consiliul Director al A.R.U. 

prin Președinte Acad.Prof. Dr. Sinescu Ioanel