Anunt din partea Secretarului General al EAU

Acknowledgement The EAU23 General Assembly agreed to accept the proposed adjustments to themembership fees which will enable the association to continue to fulfill its purpose.Reason...
AcasăARUInstitutul Clinic Fundeni finalizează proiectul FedUro

Institutul Clinic Fundeni finalizează proiectul FedUro

Institutul Clinic Fundeni a derulat în perioada 8 decembrie 2017 – 25 octombrie 2021 proiectul “Formare de excelență în domeniul Uro-Oncologie – FEDURO”, POCU/91/4/8/105910, cofinanțat din Programului Operațional Capital Uman 2014–2020, în valoare totală de 8.006.692,8 lei, din care valoarea nerambursabilă din FSE de 6.760.478,18 lei. În cadrul proiectului a fost organizat unui program de instruire și dezvoltare profesională pentru medici (rezidenți, medici specialiști și primari) din specialitatea urologie/nefrologie sau specialități conexe (oncologi, radiologi, endocrinologi, gastroenterologi, de medicina interna, de anestezie terapie intensiva, hematologi etc-si medici de familie), care activează în spitalele din toată țara. Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical, în domeniul prioritar de sănătate “Cancer”, prin derularea unui program de formare specifică în domeniul uro-oncologiei pentru 480 de profesioniști din domeniul medical, asigurarea unui nivel înalt de calitate al formării prin actualizarea programelor existente și participarea la schimburi de experiență/ schimburi de bune practici în domeniile prioritare de sănătate, pentru promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, având ca prioritate creșterea accesului la servicii durabile și de înaltă calitate în domeniul asistenței medicale. Dintre rezultate previzionate atinse în urma derulării proiectului enumerăm:
derularea la nivel național a 42 de sesiuni de formare acreditate în domeniul uro-oncologiei pentru 464 de medici (primari, specialiști și rezidenți), certificarea a 464 de profesioniști din domeniul medical, participarea a 44 de medici din grupul țintă la schimburi de experință/schimb de bune practici în state membre ale UE și obținerea de către 6 medici a atestatului de competențe în ultrasonografie generală. De asemenea, un important rezultat al proiectului, ce va fi utilizat și în perioada de sustenabilitate îl reprezintă elaborarea și tipărirea Ghidului de bune practici în patologia nefro- și uro-oncologică și imagistica în uro-oncologie. Acesta a fost distribuit către toți participanții proiectului și
urmează a fi distribuit în perioada de sustenabilitate și către biblioteci universitare din România.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii
sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.iv/ Obiectiv specific 4.8, cod apel POCU/91/4/8/105910.