Anunt din partea Secretarului General al EAU

Acknowledgement The EAU23 General Assembly agreed to accept the proposed adjustments to themembership fees which will enable the association to continue to fulfill its purpose.Reason...
AcasăARUAl VI lea Congres de Urologie Dializa si Transplant Renal din Republica...

Al VI lea Congres de Urologie Dializa si Transplant Renal din Republica Moldova

capture_moldova

 

Avem plăcerea de a vă invita la al VI-lea Congres de Urologie, Dializă şi Transplant Renal din Republica Moldova cu participare internaţională, care va avea loc la Chişinău, in perioada 21-23 octombrie 2015. În cadrul Congresului va fi organizat Cursul Educaţional de Urologie de către Şcoala Europeană de Urologie. La Congres vor participa specialişti invitaţi de peste hotare – urologi, nefrologi, transplantologi.
Tematica Congresului:
1. Urolitiaza. Tratamentul endourologic la etapa contemporană (NLP, ureteroscopia, ESWL). Profilaxia şi metafilaxia urolitiazei.

2. Obstrucţiile infravezicale. Modalităţi de tratament contemporan (TUR-U, TUR-P, TUR-V ş.a.)

3. Cancerul renal. Diagnosticul şi tratamentul chirurgical.

4. Cancerul vezicii urinare. Tratamentul chirurgical.

5. Urologia laparoscopică. Nefrectomia, pielo-ureterolitotomia, chistectomia laparo-scopică

6. Chirurgia reconstructivă în patologia înăscută şi dobîndită a ureterelor.

7. Incontinenţa de urină. Aspecte contemporane de tratament chirurgical.

8. Urologia pediatrică.

9. Disfuncţia erectilă. Diagnosticul şi tratamentul.

10. Insuficienţa renală acută (Leziunea Renală Acută). Aspecte etiologice şi terapeu-tice.

11. Boala Cronică de Rinichi. Patologia pacientului dializat.

12. Transplantul renal. Aspecte chirurgicale şi terapeutice.
Comitetul de organizare preconizează editarea lucrărilor Congresului. Pentru publicare e necesar ca până la 01.08.2015 să transmiteţi textul sau rezumatul lucrărilor. Comitetul ştiinţific va selecta cele mai bune lucrări pentru prezentare orală sau postere. Cerinţele faţă de articole /rezumate: Pentru articole – până la 5 pagini (A4), program Word 7, caractere Times New Roman standard, mărimea 12, intervalul 1,0, câmpuri 2 cm. Rezumatele – până la 1 pagină. Lucrările vor include: titlul (caractere majuscule, bold), autorii, instituţia; introducere, scop şi obiective, material şi metode, rezultate, concluzii. Articolele vor cuprinde referinţe bibliografice (numele şi iniţialele prenumelui – caractere majuscule, bold), titlul articolului citat (în limba originală), revista, anul apariţi-ei, volumul, numărul paginii. Obligator (pentru articole şi rezumate) de inclus un rezumat de 5-6 rInduri în limba engleză cu titlul lucrării tradus. Lucrările se vor prezenta într-un exemplar tipărit şi pe USB flash sau prin E-mail. Exemplarul tipărit necesită să fie semnat de toţi autorii (coautorii) cu indicarea persoanei de contact (telefonul) şi avizat de directorul (conducătorul) instituţiei medicale.

Taxa de publicare în mărime de MLD 50 lei pentru prim autor şi 30 lei pentru coautor se va achita la prezentarea lucrărilor. Taxa de participare la Congres este de 100 Euro până la 01.08.2015 şi de 120 Euro după această dată. Taxa va fi achitată în Euro sau lei MLD la cursul zilei. Pe parcursul manifestării Congresului vor avea loc simpozioane, prezentări şi expoziţii de medicamente şi aparatură medicală.

Informatii suplimentare la comitetul de organizare pe adresa: MD-2025, Chişinău, str.N.Testemiţanu 29, Spitalul Clinic Republican, Clinica Urologie, Dializă şi Transplant Renal.

Tel/fax: 0037322/40.35.22; Tel:20.55.25; 20.55.26. E-mail: [email protected]; [email protected]
Preşedintele Comitetului de Organizare:   Profesor universitar Adrian TĂNASE