SRRU – Statut și Obiective

    Societatea Română a Rezidenților în Urologie: Cadru de funcționare

– Societate în cadrul ARU, cuprinzând medicii rezidenți în Urologie din România, înființată cu respectarea prevederilor statutare (Art.23 din statutul ARU).
– Afiliată la Societatea Europeană a Rezidenților în Urologie (ESRU) din cadrul EAU.


    Obiective:

    1. Asigurarea feedback-ului programului de pregătire în rezidențiat cu scopul de a îmbunătăți aceste programe în vederea alinierii la standardele europene în domeniu.
Considerăm acest obiectiv drept unul fundamental iar în cadrul ARU, această societate va exprima în mod unitar punctul de vedere al celor direct implicați în procesul de pregătire al medicilor rezidenți, precum și propunerile lor în vederea îmbunătățirii pregătirii. Acest lucru este benefic pentru urologia românească prezentă și viitoare. Experiența colegilor noștri din Europa a demonstrat-o și ca dovadă majoritatea statelor europene au astfel de societăți care ființează în cadrul sau în stransă colaborare cu asociațiile naționale de urologie.

    2. Organizarea de reuniuni anuale ale rezidenților, în conjuncție cu Congresele Naționale de Urologie.
Considerăm că acest gen de manifestări este benefic, oferind posibilitatea rezidenților de a-și prezenta în fața colegilor lucrările, de a participa la sesiuni de hands-on training, de a ne cunoaște mai bine și de a lega prietenii viitoare. De asemenea, poate reprezenta un forum de discuții unde se pot contura proiecte viitoare de colaborare. Toate acestea se pot realiza mai ușor în cadrul unei reuniuni de acest gen, într-o atmosferă relaxată, academică. Subliniem din nou că acest gen de reuniuni a trecut proba timpului în multe dintre statele europene.

    3. Îmbunătățirea pregătirii medicilor rezidenți prin programe de schimb între rezidenți la nivel național și european (prin intermediul Societății Europene a Rezidenților în Urologie – ESRU).
Pentru îmbunătățirea calității pregătirii rezidenților, considerăm utile organizarea de vizite individuale ale acestora, pe termen scurt (de exemplu 2 săptămâni), pe bază de reciprocitate, între Clinici din țară recunoscute ca centre cu mare experiență într-un anumit domeniu. Pentru aceasta avem nevoie de sprijinul șefilor de clinici care ne pot spune dacă și pentru câți rezidenți în decursul unui an pot asigura acest gen de vizite (în ideea că în condițiile economice actuale, asigurarea cazării de către sau în clinicile respective este imperios necesară pentru viabilitatea acestui proiect).

    4. Implementarea sistemului de examinare EBU (European Board of Urology) ca examen de specialitate în România și acreditarea clinicilor din țară ca centre de pregătire agreate de EBU.
Odată cu acceptarea României ca membru EBU acest lucru este, cel puțin teoretic, fezabil. Experiența altei țări ex-comuniste (Polonia) a dovedit-o. Evident că aceasta impune îmbunătățirea standardelor de pregătire dar, în mod clar, aceasta este calea care trebuie urmată. Odată cu aceasta, urologia românească va câștiga mai mult prestigiu în Europa prin recunoașterea oficializată a pregătirii profesionale.


    Activități

1. Implicarea Societății Române a Rezidentilor Urologi în activitatea Societății Europene a Rezidenților în Urologie (ESRU).
2. Organizarea anuală a Reuniunii rezidenților, în cadrul Congresului Național de Urologie.
3. Organizarea de vizite individuale ale rezidenților, pe termen scurt, în Clinici din țară. Ne propunem actualizarea și îmbunătățirea listei clinicilor care oferă această oportunitate.
4. Implicarea activă în programul de schimburi europene al ESRU.
5. Cooptarea de sponsori pentru activitățile Societății.
6. Menținerea activă a paginii de Facebook a Societății, cu promovarea ofertelor educaționale atât naționale cât și internaționale.


    Structura de conducere:

    Este reprezentată de Biroul de Conducere al Societății Române a Rezidenților în Urologie, fiind compus din:
– 1 Președinte,
– 1 Vice-Președinte,
– 1 Internet Officer & Coordonator al programelor de vizită pentru rezidenți.

    Toți membrii biroului de conducere sunt rezidenți, aleși de către rezidenți prin vot direct, cu majoritatea simplă de voturi a participanților. Alegerea biroului de conducere se face din doi în doi ani, la Reuniunea rezidenților din cadrul Congresului Național de Urologie iar rezultatele alegerilor vor fi supuse spre validare Adunării Generale ARU. Anual, la Reuniunea rezidenților, Biroul de conducere al Societății va prezenta un raport de activitate care va fi prezentat apoi Adunării Generale ARU. Atribuțiile individuale ale membrilor Biroului de conducere se vor stabili în cadrul ședinței membrilor biroului.